Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 18.03.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 337.1 tillæg 1 til lokalplan 337 for Vidar Skolen II og
kommuneplantillæg 22. Endelig vedtagelse 
 
 Pk 2
3 Forslag til lokalplan 353 for Jægersborg Alle 168-172. Offentlig høring
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling Gentofte Sportspark - fase 2 og fase 3
 
 Pk 4a

 Pk 4b
 
5 Anlægsbevilling til renovering af cykelstier i 2013
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til fornyelse, trafiksanering og renovering af Søborg Hovedgade
  
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til opsætning af elektroniske hastighedstavler ved 6 skoler
  
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til etablering af fjernvarmeledning i en del af Gentoftegade
  
 Pk 8
9 Jægersborghave, frigivelse af resterende rådighedsbeløb
  
 Pk 9
10 Ordrup Jagtvej 4C-8H. Byfornyelse - politisk godkendelse af
myndighedsudgifter
  
 Pk 10
11 Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget 2013
  
 Pk 11
12 Frikommune - status på forsøgsansøgninger
  
 Pk 12
13 Strandlund, tillæg til deklaration om forkøbsret pga. optagelse af realkreditlån
  
 Pk 13
14 Udtrædelse af Folkeoplysningsudvalget, marts 2013 
 
 Pk 14

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,