Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 18.06.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Spørgsmål og meddelelser fra formanden.
 
 Pk1
2 Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46. Offentlig høring.
 
 Pk2
3 Udvikling af Hellerupvej 22-26.
 
 Pk3
4 Anlægsbevilling - Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret.
 
 Pk4
5 Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens
Trafiksikkerhedsplan.
 
 Pk5
6 Anbefalinger fra opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
 Pk6
7 Anbefalinger fra opgaveudvalget Kulturpolitik. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
 Pk7
8 Godkendelse af udbudsmateriale vedr. madservice til hjemmeboende samt levering af mad til plejeboliger og Tranehaven.
 
 Pk8
9 Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2017.
 
 Pk9
10 Indstilling af et medlem og en personlig suppleant til Vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022.
 
 Pk10
11 Ændring af starttidspunkt for Kommunalbestyrelsesmøder fra 1. august 2018.
 
 Pk11
12 Forslag fra C, A, V og B vedrørende henvendelse til regering og folketing om Københavns Kommunes henvendelse til regering og folketing om Københavns Kommunes beslutning om at indføre roadpricing i København.
 
 Pk12
 
 
 .............

Ansvarlig for siden: