Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 19.06.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp Spørgsmål 1 - 13

 Sp 1

 Sp 2

 Sp 3

 Sp 4

 Sp 5

 Sp 6

 Sp 7

 Sp 8

 Sp 9

 Sp 10

 Sp 11

 Sp 12

 Sp 13
 

1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7- 11. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til udmøntning af trafiksikkerhedsplan 2017-2020, Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til klimatilpasning af Gentofterenden.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til Børnehus på Bank-Mikkelsens Vej.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til etablering af åben hal i Ordrup Hal og Bibliotek.
 
 Pk 7
8 En god skolestart for alle.
 

 Pk 8a

 Pk 8b

 Pk 8c

 Pk 8d

 Pk 8e
  

9 Nye boliger til unge, seniorer og familier.
 

 Pk 9a

 Pk 9b

 Pk 9c

 Pk 9d

 Pk 9e
   

10 Indbringelse af udtalelse fra Ankestyrelsen for Økonomi- og Indenrigsministeriet i sag om annoncering.
 

 Pk 10a

 Pk 10b
   

11 Prioritering af erhvervspolitikkens indsatsområder.
 
 Pk 11
12 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget kulturpolitik.
 
 Pk 12
13 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg.
 
 Pk 13
14 Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2016.
 
 Pk 14
15 Krav til Bellevue Teatret om tilbagebetaling af tilskud kr. 6,2 mio.
 
 Pk 15
 16 Forbrug af offentlige midler.
 
 Pk 16
 
 
................

Ansvarlig for siden: