Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 20.06.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
Sp  Spørgsmål 
 
 Sp
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til Værdighedspolitik for Gentofte Kommune.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 375 for Ejendommen Baunegårdsvej 73 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22. Offentlig høring 6.
 
 Pk 4
5 Forslag til lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013. Offentlig høring.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til etablering af nye udearealer ved Hellerup Skole, på ejendommen Dessaus Boulevard 4.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen.
 

 Pk 7a

 Pk 7b
 

8 Anlægsbevilling til rådgiverhonorar - renovering af klubfaciliteter B 1903.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling - Handicaptilgængelighedspuljen 2016.
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling til udmøntning af IT rådighedsbeløb på 12.6 mio. i 2016.
 
 Pk 10
11 Anlægsbevilling til midlertidig boligplacering af flygtninge.
 

 Pk 11a

 Pk 11b

 Pk 11c

 Pk 11d

 Pk 11e
 

12 Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje.
 
 Pk 12
13 Godkendelse af Skema C for 8 almene familieboliger ved Munketorvet.
 
 Pk 13
14 Nyt fælles Forsyningsselskab - Drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for sels.
 
 Pk 14
15 Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2015.
 

 Pk 15a

 Pk 15b

 Pk 15c
 

16 Forlængelse af Handicappolitikken.
 
 Pk 16
17 Opsamling på erfaringer med identifikation af interesserede personer til opgaveudvalg 26.
 

 Pk 17a

 Pk 17b

 Pk 17c
 

     ............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,