Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 22.06.2020

Punkt Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til projektering af indledende arbejder og byggeprogram vedrørende ny svømmehal.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger 7.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området.
 
 Pk 6
7 Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport. Aflevering fra
opgaveudvalg.
 
 Pk 7
8 Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2019.
 
 Pk 8
 
 
 

Ansvarlig for siden: