Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 23.02.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 218. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Ibstrup Rideskole godkendelse af projekt samt anlægsbevilling.
 
 Pk 4
5 Lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 5
6 VVM og kommuneplantillæg Novo Nordisk - sammenfattende redegørelse.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til udarbejdelse af nye støbeforme til Engelhardt plakatsøjler.
 
 Pk 9
10 Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til tre initiativer.
 
 Pk 10
11 Spildevandsplan 2015-2018.
 
 Pk 11
12 Handicappolitik, Handleplan 2015.
 
 Pk 12
13 LBR efter 1. januar 2015.
 
 Pk 13
14 Handlingsplan til beskæftigelsesplan.
 
 Pk 14
15 Ansøgning om etablering af badebro på Frederikkevej 23.
 

 Pk 15a

 Pk 15b

 Pk 15 c

     ............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,