Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 23.03.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Det gode liv i nye rammer, arkitektkonkurrence og videre proces samt anlægsbevilling 2015.
 
 Pk 2
3 Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej 43-57. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til tilbygning på Ordrup Skole.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2015.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til udvikling af digitale styringsværktøjer.
 
 Pk 6
7

Anlægsregnskab og skema C for Jægersborghave.
 

 Pk 7
8 Godkendelse af generel beredskabsplan.
 
 Pk 8
9 Sundhedsberedskabsplan for Gentofte Kommune.
 
 Pk 9
10 Kvalitetsrapport for 2013/14 - Efter ny bekendtgørelse.
 
 Pk 10
11 Lånoptagelse fjernvarme vedrørende anlægsudgift 2014.
 
 Pk 11
12 Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Østerled Boliger.
 
 Pk 12
13 Valg af medlem til bestyrelsen for Gentofte Ejendomsselskab.
 
 Pk 13
14 Orientering om Sundhedsstyrelsens statsprojekt "Familieorienteret alkoholbehandling.
 
 Pk 14
15 Godkendelse af badebro Annasvej 30.
 

 Pk 15a

 Pk 15b

 Pk 15c
 

 16 Proces for udvikling af politisk arbejdsform.
 
 Pk 16
    .............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,