Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 24.02.2020

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Forslag.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling. Digitalisering af folkeskoler 2020.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til projektet Lys, luft og æstetisk læring på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen.
 
 Pk 5
6 Vedtagelse af udbudsbetingelser for 2-årig renovationskontrakt med nye affaldsordninger.
 
 Pk 6
7 Forslag til Movia Mobilitetsplan 2020.
 
 Pk 7
8 Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i
hovedstadsområdet.
 
 Pk 8
9 Kvalitetsrapport på skoleområdet.
 
 Pk 9
10 Anbefalinger fra opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
 Pk 10
11 Indstilling af nye kandidater til skatteankenævnet og vurderingsankenævnet.
 
 Pk 11


 ...........

Ansvarlig for siden: