Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 24.04.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
 SP
 
 Spørgsmål  Sp1
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Alle 4. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej. Offentlig høring.
 
 Pk 4
5 Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 5
6 Forslag til bæredygtighedsstrategi fra opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til Digitalisering af folkeskoler 2017 og 2018.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til etablering af kompetencecenter på Maglegårdsskolen.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til Hellerup Skole, udearealer øst.
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2017.
 
 Pk 10
11 Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Fase 3.
 
 Pk 11
12 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2016.
 
 Pk 12 - 26
13 Anlægsregnskab for Gentofte Skole - udvidet kapacitet.
 
14 Anlægsregnskab for Ordrup skole - forbedret udskoling.
 
 
15 Anlægsregnskab for Digitalisering af Folkeskoler 2016.
 
 
16 Anlægsregnskab for Gentofte Stadion Kunstgræsbane.
 
 
17 Anlægsregnskab for Ibstrup rideskole - nybygning.
 
 
18  Anlægsregnskab for Renovering af spejderhytter.
  
 
19  Anlægsregnskab for Fornyelse af Charlottenlund bydelscenter.
  
 
20  Anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - belægningsplan 2016.
  
 
21  Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2016.
   
 
22  Anlægsregnskab for IT infrastruktur 2015.
    
 
23  Anlægsregnskab for Skaterhal.
   
 
24  Anlægsregnskab for Klimasikring af Hellerup Havn.
   
 
25  Anlægsregnskab for Styringsredskaber og ledelsesinformation 2015.
  
 
26  Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2016.
   
 
27  Genbevillinger fra 2016 til 2017.
   
 Pk 27
28  Årsregnskab 2016 - Oversendelse til revision.
   
 Pk 28
29  Ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.
   
 Pk 29
30  Udpegning af medlem til Opgaveudvalget Specialundervisning med kompetencen "Udskolingselev fra det fælles elevråd".
   
 Pk 30
31  Udpegning af nyt medlem til Opgaveudvalg om Innovation.
   
 Pk 31
     ...................

Ansvarlig for siden: