Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 24.09.2012

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden og Lokalplan 101.1 for Mesterlodden og Lagergårdsvej. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50. Forslag.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til trafiksikring af del af Ermelundsvej.
 
 Pk 4
5 Tillægsbevilling til trafikforbedringer af flere kryds og en strækning på Lyngbyvej.
 
 Pk 5
6 Forsøg på velfærdsteknologier på handicapområdet.
 
 Pk 6
7 Anlægsregnskab vedr. forskønnelse af Vangede Bygade samt nyindretning af Dan Turélls Plads.
 
 Pk 7
8 C.L. Ibsensvej 60 - Dragehulen - Logbog og anlægsregnskab.
 
 Pk 8
9 Forslag til nye leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme.
 
 Pk 9
10 Fjernvarmeforsyning af diverse områder i Gentofte - endelig godkendelse af projektforslag.
 
 Pk 10
11 Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om opførelse af lethal på skateboardbanen Helligdommen.
 
 Pk 11
12 Rammeaftale 2013 - styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
 
 Pk 12
13 Beskæftigelsesplan 2013.
 
 Pk 13
14 Valg af nyt medlem til Bevillingsnævnet.
 
 Pk 14

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,