Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 24.11.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk og tilhørende VVM. Høring.
 
 Pk 3
4 Det grå Pakhus - anlægsbevilling til istandsættelse.
 
 Pk 4
5 Anlægsregnskab. Ventilation Ørnegårdsvej.
 
 Pk 5
6 Anlægsregnskab - Kabellægning med DONG 2011.
 
 Pk 6
7 Lånoptagelse Fjernvarme vedr. 2014 anlægsudgifter.
 
 Pk 7
8 a,b,c Lånoptagelse vedr. Skovshoved havn.
 
 Pk 8abc

8 d

Lånoptagelse vedr. Skovshoved havn.
 
 Pk 8d
     .............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,