Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.01.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
  Spørgsmål

 Sp 1

 Sp 2

 Sp 3

 Sp 4

 Sp 5

 Sp 6-7

 Sp 8

 Sp 9

 Sp 10

 Sp 11

 Sp 12

 Slut
 

1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til renovering af havne.
 
 Pk 2
3 Skovshoved Idrætsforening, anlægsbevilling til skydebane.
 
 Pk 3
4 Ansøgning om anlægsbevilling til altanprojekt på Hyldegårdsvej 18-20 finansieret via ustøttet ældreboliglån i Kommunekredit.
 
 Pk 4
5 Opdatering af Principper og Retningslinjer.
 
 Pk 5
6 Godkendelse af hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger.
 
 Pk 6
7 Valg af to nye medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.
 
 Pk 7
8 Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende fastsættelse af mødeplaner for udvalgene.
 
 Pk 8
9 Telefonisk deltagelse i udvalgsmøder.
 
 Pk 9
  ................

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,