Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.02.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
Pk 1
2 Forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23. Offentlig høring
 
Pk 2
3 Anlægsbevilling til renovering af fortove i 2013
 
Pk 3
4 Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2013
 
Pk 4
5 Anlægsbevilling til renovering af veje i 2013
 
Pk 5
6 Anlægsbevilling til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, omfattende de kystnære konstruktioner samt til påbegyndelse af 2. fase 
 
Pk 6
7 Øgede takstfinansierede investeringer i klimatilpasning jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen 
 
Pk 7 
8 Anlægsbevilling til projektering vedr. etablering af café og tilgængelighed på Øregaard Museum
 
Pk 8
9 Moderniseringsplan for sociale institutioner, dag og botilbud. Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag 2013 
 
Pk 9
10 Anlægsbevilling til større planlagt vedligehold 2013
 
Pk 10
11 Principbeslutning vedrørende etablering af en fælles spildevandsrensekoncern i hovedstaden
 
Pk 11
12 Godkendelse af Nordvands takster for 2013
  
Pk 12 
13 Lånoptagelse Fjernvarme 2012 anlægsudgift
   
Pk 13
14 Lånoptagelse Egebjerg Fase 1
 
Pk 14
15 Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af låneoptagelse, kommunal garantistillelse og ydelse af lån 
 
Pk 15
 16 Sundhedspolitikken 2013-2016
 
Pk 16 
 17 Jægersborg Alle 76. Henvendelse vedr. ejendommen
 
Pk 17a

Pk 17b

 18 Modersmålsundervisning, anbefaling fra Integrationsrådet, dec 2012
 
Pk 18a

Pk 18b

Pk 18c

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,