Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.02.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
0
Mindeord om Ole Stephensen
  
 Pk 0
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Jesper Kamp Nielsens indtræden i Kommunalbestyrelsen.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 412 for Bellevueteatrets Restaurant   Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 VVM tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd.
 
 Pk 4
5 Bevilling til afslutning af fjernvarmeudbygningens fase 1.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling - Renovering af bygværker 2019.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til etablering af flere øvelokaler og fælleskøkken i musikbunkeren.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til ungemiljø på Hellerupvej.
 
 Pk 8
9 Anlægsregnskab   Velfærdsteknologi for børn og unge.
 
 Pk 9
10 Særlig indsats for flygtningebørn i folkeskolen.
 
 Pk 10
11 Udkast til høringssvar vedr   Sundhedsaftale 2019-2023.
 
 Pk 11
12 Hospitalsplan 2025.
 
 Pk 12
13 Retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og andre aktører.
 
 Pk 13
14 Høring af Forslag til Fingerplan 2019.
 
 Pk 14
15 Kirkevej 17 Forbud efter planlovens § 14 mod etablering af bolig nr 3 i et tofamiliehus.
 
 Pk 15
 . .
 
 ............

Ansvarlig for siden: