Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.03.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp 1
 
Spørgsmål 1   Sp 1 
 Sp 2
 
Spørgsmål 2   Sp 2 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2

Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station.

Kommentarer fra de politiske partier 1

Kommentarer fra de politiske partier 2

Kommentarer fra de politiske partier 3
 

 Pk 2a

 Pk 2b

 Pk 2c

 Pk 2d

3 Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt
tekniske anlæg.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde –
Belægningsplan 2019.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens
Trafiksikkerhedsplan.
 
 Pk 6
7 Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019.
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård.
 
 Pk 10
11 Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek.
 
 Pk 11
12 Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerhed i
plejeboligerb.
 
 Pk 12
13 Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019.
 
 Pk 13
14 Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed -
udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021.
 
 Pk 14
15 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens
Transport.
 

 Pk 15  

 16 Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018.
 
 Pk 16
 17 Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld.
 
 Pk 17
 18
 
Genbevillinger 2018-2019.  Pk 18
 19
  
Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Det internationale i Gentofte  Pk 19
 20
 
Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte  Pk 20

 21
   

Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen  Pk 21
 22
  
Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel  Pk 22
 23
  
Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse  Pk 23
 24
 
Kavalergården 1. Delvis nedrivning af bevaringsværdig bygning og opførelse af
nye tilbygninger
 Pk 24
    ............ 

Ansvarlig for siden: