Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.04.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
  Meddelelser fra formanden.  Medd
 
1

Lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og tillæg 11 til KP 2013. Endelig vedtagelse.
 

 Pk 1
2 Anlægsbevilling - Parker og grønne områder 2016.
 
 Pk 2
3 Godkendelse af ny driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner.
 

 Pk 3a

 Pk 3b

 Pk 3c
 

4 Revideret vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes havne.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til renovering af bygværker i 2011.
 
 Pk 5
6 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget for Ny Idræts- og Bevægelsespolitik.
 
 Pk 6
7 7 Trivsel i udskolingen.
 

 Pk 7a

 Pk 7b

 Pk 7c

 Pk 7d

 Pk 7e

 Pk 7f

 Pk 7g

 Pk 7h

 Pk 7i
 

8 Kommunalpolitisk seminar, borgermøde om integration og boligplacering af flygtninge samt kulturelt samlingspunkt i Charlottenlund.
 
 Pk 8
9 Sagsindsigt vedr. lejeaftaler i Skovshoved Havn.
 
 Pk 9
   

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,