Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.06.2012

Punkt    Indhold Lydfiler
 1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
 2 - 4 

Sammenhæng mellem Skovshoved by og havn. Konkurrenceprogram og økonomi.

Lokalplan 340 for Skovshoved Havn. Forslag.

Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde.
 

 Pk 2-4
 5 Forslag til lokalplan 142.1 for ejendommen Krøyersvej 24. Offentlig høring.
 
 Pk 5
 6 Forslag til lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24. Offentlig høring.
 
 Pk 6
 7 Forslag til lokalplan 309.1 for ejendommen Vangedevej 132. Offentlig høring.
 
 Pk 7
 8 Forslag til lokalplan 341 for Ordrupvej 114. Offentlig høring.
 
 Pk 8
 9 Forslag til lokalplan 343 Garderhøj Fort. Offentlig høring.
 
 Pk 9
 10 Forslag til lokalplan 349 for Vinterøen og kommuneplantillæg 19. Offentlig høring.
 
 Pk 10
 11 Lokalplan 336 for Ørnegårdsvej 17-19. Endelig plan.
 
 Pk 11
 12 Lokalplan 345 for Enighedsvej 12. Endelig plan.
 
 Pk 12
 13 Anlægsbevilling til etablering af ny genbrugsstation.
 
 Pk 13
 14 Anlægsbevilling til trafiksikring af Skolebakken - Bakkevænget.
 
 Pk 14
 15 Fjernvarmeforsyning af diverse områder i Gentofte Kommune.
 
 Pk 15
 16 Ejerskab af mindre fjernvarmevekslere i Gentofte Kommune.
 
 Pk 16
 17 Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til modernisering og udbygning af klubfaciliteter i Hellerup Havn af bl.a. Hellerup Roklubs bådhal. 
 
 Pk 17
 18 Campus - et fyrtårn for unges læring og trivsel.
 

 Pk 18a

 Pk 18b

 Pk 18c

 Pk 18d
 

 19 Klubberne i Gentofte, dagtilbud til 6. klasses elever.
 
 Pk 19
 20 - 22

Bygningsfornyelse af Ordrup Jagtvej 4C-8H. godkendelse af byggeregnskab og mertilsagn.

Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgårdsskolen.

Anlægsregnskab for køb af Retsbygningen - Rygårdsvænge 6, 2900 Hellerup. 
 

 Pk 20 - 22
 23 Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskabet 2011.
 
 Pk 23
 24 Resultatrevision 2011.
 
 Pk 24
 25 Låneomlægning af ejendommen Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup (HIK).
 
 Pk 25
 26 Rykning for pantebreve for Skolehjemmet Skovgaarden, Sneslevvej 61, 4250 Fuglebjerg.
 
 Pk 26
 27 Udpegning af repræsentant til Det Lokale Beskæftigelsesråd.
 
 Pk 27
 28 Udtrædelse af Folkeoplysningsudvalget, juni 2012.
 
 Pk 28
   

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,