Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.08.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Forslag.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Endelig vedtagelse.

 Pk 3a

 Pk 3b
 

4 Lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser m.v. Endelig vedtagelse.

 Pk 4a

 Pk 4b
 

5 Anlægsbevilling til renovering af bygværker i 2011.

 Pk 5a

 Pk 5b

 Pk 5c
 

6 Klimasikring af kysten efter stormflod den 6. og 7. december 2013.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling og endelig godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning i områder af Jægersborg og Gentofte.
 
 Pk 7
8 Styrelsesvedtægt for Advisory Board.
 
 Pk 8
9 Byggesagsgebyrer, fastlæggelse efter ny lov om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid.
 
 Pk 9
10 Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2013.
 
 Pk 10
11 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014.
 
 Pk 11
12 Praksisundersøgelse af kommunernes bevilling af tilbud til ledige 13 Praksisundersøgelse af kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager.
 
 Pk 12
13 Praksisundersøgelse af kommunernes brug af anden aktør i
sygedagpengesager.
 
 Pk 13
14 Udtrædelse af Folkeoplysningsudvalget, august 2014.
 
 Pk 14
15 Mødeplaner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og stående udvalg 2015.
 
 Pk 15
 16 Nedsættelse af et §17.4 udvalg omkring etablering af et venskabsby samarbejde.
 
 Pk 16
 17 Kommunalbestyrelsen, Boykot af Israelske varer.
 
 Pk 17
     ............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,