Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.09.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4 - Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 - 13  Anlægsbevilling til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.
 
 Pk 3 - 13
Anlægsbevilling til projektering af en ekstra etage på Maglegårdshallen.
 
 
Anlægsbevilling til projektering af en ekstra etage på Maglegårdshallen.
 
Anlægsbevilling til produktionskøkken i daginstitutionen Elmegården.
 
 
Anlægsbevilling til placering af Børnehuset Helleruphøj, STU og PPR.
 
 
Anlægsbevilling til digitalisering af dagtilbud.
 
 
Anlægsbevilling til flytning af Hellerup Fritidscenter.
 
 
Anlægsbevilling til etablering af udeareal ved De Fire Gårde.
 
 
Anlægsbevilling til projektering af istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue Strandpark.
 
 
Anlægsbevilling til projektering af et ny multirum i Gentofte Ishal.
 
 
Anlægsbevilling til renoverings- og moderniseringsarbejder på Ordrupdal Rideskole.
 
 
14 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb Fælles Sprog III (FSIII) og nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ).
 
 Pk 14
15 Godkendelse af Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
 
 Pk 15
 16 Anlægsbevilling på 4,3 mio   til økonomisystem, nyttiggørelse af GP, borgerkontakt og ledelsesinformation 2017.
 
 Pk 16
 17 Anlægsbevilling på 5,0 mio  kr   til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.
 
 Pk 17
 18 Visionskommune – aftalegrundlag med DIF og DGI.
  
 Pk 18
 19 Forslag til strategi for den borgerrettede behandling i Gentofte Kommune for perioden 2017-24   Aflevering fra opgaveudvalg.
   
 Pk 19
 20 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Kulturpolitik.
   
 Pk 20
 21 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse samt opgaveudvalget Boligsocial Indsats.
  
 Pk 21
 22 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalgene Detailhandel i Gentofte og Arkitektur i Gentofte.
  
 Pk 22
 23 Sigridsvej 25 - Opførelse af ny villa 
  
 Pk 23
     ................

Ansvarlig for siden: