Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 25.11.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbeviling skatefaciliteter 
 
 Pk 2
3 Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til fem initiativer
 
 Pk 3
4 Garantistillelse ifm. etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden
  
 Pk 4
5 Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen i sagen om Gentofte Kommunes overførsel af bevillinger mellem budgetår på dagtilbudsområdet 
 
 Pk 5
6 Gebyrblad for erhvervsaffald 2014
  
 Pk 6
7 Ligestillingsredegørelse 2013
  
 Pk 7
8 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013
  
 Pk 8
9 Tillægs punkt
  
 Tillæg 1

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,