Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.02.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017   Offentlig høring
 
 Pk 2
3 Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej Offentlig høring
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling på 5 mio   kr   til Gentofte Rideklub
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling - Renovering af bygværker 2018
 
 Pk 6
7 Omlægning af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale.
 
 Pk 7
8 Frikommuneforsøg – samarbejdsaftale, kvalitetsstandard og økonomi for den fælles tværkommunale akutfunktion
 
 Pk 8
9 Flytning af den socialpædagogiske støtte til beboerne på Tranegårdsvej 33, 2 fra det selvejende botilbud Østerled til Gentofte Kommune
 
 Pk 9
10 Principper for anvendelse af pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre, mm 
 
 Pk 10
11 Anbefalinger fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet   Aflevering fra opgaveudvalg
 
 Pk 11
12 Ændring af fjernvarmeforsyning til Ermelundshusene
 
 Pk 12
13 Lånefinansiering af øvrige anlægsudgifter 2017
 
 Pk 13
14 Fjernvarme lånefinansiering anlægsudgifter 2017
 
 Pk 14
15 Lånoptagelse klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårdskvarteret.
 
 Pk 15
 16 Anlægsregnskab - Køb af Hellerupvej 22-26 (CIS)
 
 Pk 16
 17 Dagsordner, bilag og referater til Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg samt råd og nævn
 
 Pk 17
 18  Ny ressourceallokeringsmodel for skoleområdet
  
 Pk 18
 19  Synlig læring - evalueringsrapport fra EVA 
  
 Pk 19
 20  Movia - busplan 2019
  
 Pk 20
    ............. 

Ansvarlig for siden: