Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.03.2012

 Punkt    Indhold Lydfil 
 1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
 2 Strategi for kommuneplanlægning. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
 3 Lokalplan 322 for et område i Skovhoved-Klampenborg bydel omkring Strandvejen og Skovhoved m.fl. Endelig Plan.
 
 Pk 3
 4 Kø Frederikkevej 21 - redegørelse og ansøgning om ekstra bevilling.
 
 Pk 4
 5 Fjernvarme lånoptagelse vedr. 2011 anlægsforbrug.
 
 Pk 5
 6 Anlægsbevilling til fornyelse af servicefaciliteter i Charlottenlund Strandpark.
 
 Pk 6
 7 Projekteringsbevilling til helhedsløsning for trafiksanering og renovering samt fornyelse af Søborg Hovedgade.
 
 Pk 7
 8 Ansøgning om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering og fornyelse af legepladser i Gentofte Kommune.
 
 Pk 8
 9 Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole.
 
 Pk 9
 10 Ned Moderniseringsplan for sociale institutioner bo- og dagtilbud. Frigivelse af midler til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012.
 
 Pk 10
 11 Godkendelse af anlægsregnskab for Dyssegård Bevægelsessal m.v.
 
 Pk 11
 12 Godkendelse af anlægsregnskab for Indkøb af inventar til Dyssegård, Bakkegård, Ordrup, Tranegård, Skovgård og Skovshoved distrikter samt Gentofte Skole.
 
 Pk 12
 13 Beskæftig Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave.
 
 Pk 13
 14 Anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskolerne til igangsætning i 2012.
 
 Pk 14
 15 Egnsteateraftale for Bellevue Teatret 2013-2016.
 
 Pk 15
 16 Resultatrapport 2010/11 for Gentofte Kommunes Folkeskoler.
 
 Pk 16
 17 Sundhedspolitikkens handleplaner 2012.
 
 Pk 17
 18 Gentofte Sportspark - § 17 stk. 4 udvalg.
 
 Pk 18
 19 Overførsel af ubrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012.
 
 Pk 19
 20 Venskabsbyaftale mellem Gentofte Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq.  Pk 20
     

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,