Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.05.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevel. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 371 for Vinagervej - Offentlig høring.
 
 Pk 4
5 Konkurrencen ”Kysten i Skovshoved – forbindelsen mellem by og havn”, videre proces.
 

 Pk 5a

 Pk 5b

 Pk 5c
 

6 Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Kirkegård.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling Parker og grønne områder 2015 - Lommeparker og Rosenhaven.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til projektering af renovering af vejafvandings-system på Kystvejen.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet.
 
 Pk 9
10 Kunstgræsbane i Gentofte Sportspark.
 
 Pk 10
11 Supplerende anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter.
 
 Pk 11
12 Anlægsbevilling på 4,0 mio til modernisering af kommunens kontor systemer 2015.
 
 Pk 12
13 Anlægsbevilling på 2.5 mio kr til modernisering af IT infrastruktur 2015.
 
 Pk 13
14 Anlægsregnskab - Renovering af veje 2011.
 

 Pk 14-33a

 Pk 14-33b
 

15 Anlægsregnskab - Renovering af veje 2014.  
16 Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2014.  
17 Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2014.  
18  Anlægsregnskab - Vejbrønde 2014.   
19  Anlægsregnskab - Teglgårdsgrunden. 
20  Anlægsregnskab - Ordrup bydelscenter.  
21  Anlægsregnskab - Gentofte Bydelscenter.
22  Anlægsregnskab - Bedre busfremkommelighed.
23  Anlægsregnskab - Etablering af erstatningsbygninger vedr. fly-over.
24  Anlægsregnskab - Indkøb af affaldsbeholdere.
25  Anlægsregnskab for Energihandlinsplan 2014.
26  Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2014.
27  Anlægsregnskab Skovshoved Skole - boldbane.
28  Det gode liv i nye rammer. Anlægsregnskab til projektledelse og teknisk rådgivning.
29  Anlægsregnskab for Officemodernisering og forberedelse af GK-platformen.
30  Anlægsregnskab Øregaard Museum – fase 2. Cafe og tilgængelighed.
31  Anlægsregnskab for legepladspuljen 2011-2014.
32  Gentofte Ejendomme - Anlægsregnskab Større planlagt vedligehold 2014.
33  Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2014.
 
34  Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015.
 
 Pk 34
35  Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015.
 
 Pk 35
36  Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern.
 
 Pk 36
37  Ny politisk arbejdsform tættere på borgerne.
 

 Pk 37 a

 Pk 37 b

 Pk 37 c

 Pk 37 d

 Pk 37 e

 Pk 37 f

 Pk 37 g

 Pk 37 h

 Pk 37 i

 

38  Ændring af styrelsesvedtægten.
 
 Pk 38
39  Høring vedr. udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.
 
 Pk 39
40  Små anlægsregnskaber til BOS maj 2015.
 
 Pk 40
41  Revision af bilag A.03 Genbevillinger.
 
 Pk 41
42  Proces for Gentofte-Plan 2016 og Økonomisk politik.
 
 Pk 42
43  Reklame fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening fra trafikselskabets busser.
 
 Pk 43
     .................

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,