Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.08.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til opførelse af en tilbygning på Gentofte Skole.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til 2. fase af projekt vedr. udvikling og etablering af nye læringsmiljøer på Gentofte Skole.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til parker og grønne områder i 2013 - Renovering af Ordrup park og Gentofte Sø. 
 
 Pk 4
5 Tillægsbevilling til indkøb af affaldsbeholdere samt til etablering af genbrugsstation.
 
 Pk 5
6 Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Gentofte og Charlottenlund, fase 3.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til udvikling af digitale styringsredskaber.
 
 Pk 7
8 Indskrivning til 0. klasse 2014 og Frikommuneforsøg - sammenlægning af skoledistrikter.
 

 Pk 8a

 Pk 8b

 Pk 8c
 

9 Anlægsbevilling til Palladiumkomplekset, Hellerup Havn.
 
 Pk 9
10 Nye mål og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2013-2016.
 
 Pk 10
11 Grønt regnskab 2012.
 
 Pk 11
12 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2013/Halvårsregnskab.
 
 Pk 12
13 Valg af nyt medlem til Bevillingsnævnet.
 
 Pk 13
14 Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet.
 
 Pk 14
15 Mødeplaner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og stående udvalg 2014.
 
 Pk 15

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,