Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.08.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Louisa Schønnemann Bøttkjærs udtræden af Kommunalbestyrelsen på grund af
fraflytning.
 Pk 2
3 Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner
ved Charlottenlund Fort.
 
 Pk 4
5 Indtægtsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til Løbelys på atletikanlæg,
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til opfølgning på anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for
borgerne.
 
 Pk 7
8 Anlægsregnskab - Stiforløb Bellevue Strand.
 
 Pk 8
9 Klimakommune Plus.
 
 Pk 9
10 Vedtagelse af facilitetsstrategi.
 
 Pk 10
11 Orientering om tilbagebetaling ifm. forældrebetaling for GFO Søgårdsskolen.
 
 Pk 11
12 Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2019.
 
 Pk 12
13 Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i kommunekredit - 2019..18.
 
 Pk 13
14 Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord).
 
 Pk 14
15 Henvendelse til erhvervsministeren om lærlingekrav.
 
 Pk 15
 16 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Det grønne Gentofte.
 
 Pk 16
 17 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.
 
 Pk 17
 18
 
Udpegning af to medlemmer til opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte.  Pk 18
 19
 
Mødeplan 2020 for Kommunalbestyrelsen.  Pk 19
 20
 
Kvartalsrapportering Kultur,- Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2019.   Pk 20
     

Ansvarlig for siden: