Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.11.2012

Punkt    Indhold Lydfil 
Sp Spørgsmål
 
 Sp
Meddelelser fra formanden
 
 Pk 1
2 Kommuneplan 2013. Forslag. Offentlig høring. 
 
 Pk 2
3 Lokalplan 341 for Ordrupvej 114. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 352 for Gentofte Sportspark Nord. Offentlig høring.
  
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til indkøb af beholdere til nyt affaldssystem.
 
 Pk 5
6 Tillægsbevilling til fjernvarme på 16,5 mio. kr. i udgifter og indtægter samt ændring af fjernvarmetarif for 2013.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til projektering af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark.
 
 Pk 7
8 Høring og endelig godkendelse af kommunal vandhandleplan.
 
 Pk 8
9 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2012.
 
 Pk 9
10 Resultatrapport 2011/12.
 
 Pk 10
11 Frikommune - Forsøgsbeskrivelser på beskæftigelsesområdet.
 
 Pk 11
12 Betaling af Vejafvandingsbidrag.
 
 Pk 12
13 Behandles under lukket del
 
 Pk 13
14 Ansøgning om midler til etablering og drift af et talentkraftcenter i Badminton.
 
 Pk 14
15 Godkendelse af plejefamilier - Behandles under lukket del.
 
 Pk 15

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,