Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 26.11.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp
 
 Spørgsmål  Sp 1
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019.
 
 Pk 2
3 Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovsområdet.
 
 Pk 3
4 Borgerrettet forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2019 og 2020.
 
 Pk 4
5 Forslag til ny Handicappolitik 2019 - Fællesskab og ligeværd.
 
 Pk 5
6 Deltidstilbud i Dagtilbud (dagtilbudsreform).
 
 Pk 6
7 Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord).
 
 Pk 7
8 Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte.
 
 Pk 8
9 Erhvervsaffaldsgebyrer 2019.
 
 Pk 9
10 Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018.
 
 Pk 10
11 Valg af stedfortræder til valgbestyrelsen.
 
 Pk 11
12 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Vi Skaber Sammen.
 
 Pk 12
13 Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedrørende særlige dispositioner.
 
 Pk 13
14 Omlægning af Aktivitetshuset.
 
 Pk 14
15 Sundhedsindsats.
 
 Pk 15
 
 
.............

Ansvarlig for siden: