Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.01.2014

Punkt    Indhold Lydfiler 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 231.1 for Skovvej 35A og 35B, tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej m.m. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Udbygningsscenarie Bank-Mikkelsens Vej. Forudgående høring og offentliggørelse af miljøvurdering. 
 

 Pk 4a

 Pk 4b
 

5 Større Planlagt Vedligehold 2014.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til anskaffelse af Gentofte-Platform.
 
 Pk 6
7 SMOKA - godkendelse af fordeling af likvide formue og udpegelse af delegeret til repræsentantskab.
 
 Pk 7
8 Forslag fra BUS og SIG om ændring i sammensætning af
Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 -2017.
 
 Pk 8
9 Serviceniveau for redningsberedskabet i Gentofte Kommune - risikobaseret dimensionering 2014.
 
 Pk 9
10 Ændring af feriekalender og antal undervisningsdage for eleverne i folkeskolerne for 2014-15.
 

 Pk 10a

 Pk 10b

 Pk 10c
 

11 Valg af 1 repræsentant og personlig stedfortræder til Handicaprådet.
 
 Pk 11
12 Kontanthjælpsreformen.
 

 Pk 12a

 Pk 12b

   

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,