Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.01.2020

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2020.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2020.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2020.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2020.
 
 Pk 5
6 Delaflevering fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røgfri skoletid.
 
 Pk 6
7 Røgfri arbejdstid i Gentofte Kommune.
 
 Pk 7
8 Forslag til tænketanke.
 
 Pk 8
9 Navngivning af private fællesveje i Tuborg Syd.
 
 Pk 9
10 Tiltrædelse af aftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner i Hovedstaden.
 
 Pk 10
11 KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlstævne primo juli 2020.
 
 Pk 11


 
 ...........

Ansvarlig for siden: