Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.02.2012

Punkt    Indhold Lydfiler 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 336 for Ørnegården. Forslag
 
 Pk 2
3 Lokalplan 345 for Enighedsvej 12. Forslag.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2012.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til fortovsrenovering i 2012.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til anlægsarbejder i Nymosen i 2012.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til Handleplan for Bæredygtig Udvikling 2012.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling Utterslevstien, etablering af bro over Søborghusrenden.
 
 Pk 8
9 Godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane HIK / Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg.
 
 Pk 9
10 Virtuel genoptræning.
 
 Pk 10
11 Bredde- og idrætspolitik 2012.
 
 Pk 11
12 Måltal til Beskæftigelsesplan 2012.
 
 Pk 12
13 Udpegning af repræsentanter og suppleanter til LBR.
 
 Pk 13
14 Børnehaveklassedannelse 2012/13.
 

Pk 14a

Pk 14b

Pk 14c

Pk 14d

Pk 14e

Pk 14f
 

15 Onsgårdsvej 25.
 

Pk 15a

Pk 15b

Pk 15c
 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,