Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.02.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til projektering af klimatilpasning ved Mosegårdskvarteret.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling – Parker og grønne områder 2017.
 
 Pk 5
6 Sammensætning af bestyrelsen i BIOFOS-koncernen.
 
 Pk 6
7 2017 Kvalitetsstandard og tilsynspolitik for pleje- og sundhedsområdet.
 
 Pk 7
8 Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte.
 

 Pk 8a

 Pk 8b
 

9 Justeringer i den politiske arbejdsform.
 
 Pk 9
10 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget En ny udskoling – MIT Campus Gentofte.
 
 Pk 10
11 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse.
 
 Pk 11
12 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Innovation.
 
 Pk 12
13 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget for Anbringelser.
 
 Pk 13
14 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet.
 
 Pk 14
15 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for et opgaveudvalg vedrørende Arkitektur i Gentofte.
 
 Pk 15
16 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for et opgaveudvalg vedrørende Detailhandel i Gentofte.
 
 Pk 16
17 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for et opgaveudvalg vedrørende Kulturpolitik.
 
 Pk 17
18 Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.  Pk 18
 
19 Lånoptagelse - Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden.   Pk 19
 
20 Etablering, renovering eller genetablering af køkkener på plejehjem.

 Pk 20a

 Pk 20b

     .............

Ansvarlig for siden: