Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.04.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til Udbygning af fjernvarmenettet (Vangede / Dyssegård) - fase 2 del 2.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til trafiksikring af krydset Søborg Hovedgade / Vangedevej / Gladsaxevej / Frederiksborgvej.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til plantning af blomster i bydelscentre mv.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2015.
 
 Pk 5
6 Campus Gentofte - Hartmannsvej 22 Udearealer og tilgængelighed.
 
 Pk 6
7 Frigivelse af midler til inventar - læringsmiljøer og forberedelsespladser 2015.
 
 Pk 7
8 Grønt slotshaveværksted 2015.
 
 Pk 8
9 Høring vedr. ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020.
 
 Pk 9
10 Årsregnskab 2014 - Oversendelse til revision.
 
 Pk 10
11 Busses skole rykningspåtegning 2015.
 
 Pk 11
12 Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
 
 Pk 12
13 Ungdomsboliger Sportsparken.
 
 Pk 13
14 Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Birkegårdens bestyrelse.
 
 Pk 14
15 Ny ledelsesstruktur, sammenhængende læringsdag og organisering af de ældste unges fritid.
 

 Pk 15a

 Pk 15b

 Pk 15c
 

 16 Dyrehavevej 30. Bevaringsværdig ejendom.
 
 Pk 16
 17 Forslag om beslutning vedr. indkøb af flybilletter.
 
 Pk 17
     .............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,