Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.04.2020

Punkt    Indhold Lydfil 
 1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
 2 Kommuneplanstrategi 2021. Endelig vedtagelse
 
 Pk 2
 3 Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og Tillæg 14 til
Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse
 
 Pk 3
 4 Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Endelig vedtagelse
 
 Pk 4
 5 Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024
 
 Pk 5
 6 Anlægsbevilling til ekstra etage på Maglegårdshallen
 
 Pk 6
 7 Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej
 
 Pk 7
 8 Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse 2020
 
 Pk 8
 9 Anlægsbevilling til opgradering af IT- infrastruktur og IT-sikkerhed
 
 Pk 9
 10 - 23 Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter
Anlægsregnskab - større planlagt vedligehold (SPV) 2019
Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019
Anlægsregnskab for Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen
Anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og
Skovshoved Skole 
Anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019
Anlægsregnskab – Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen
Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019
Anlægsregnskab - Kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte
Rideklub
Anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde –
Belægningsplan 2019
Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2019
Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 2
Anlægsregnskab - Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner
Regnskaber - Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr

 
 Pk 10 - 23
 24
 
Sundhedsberedkabsplan  Pk 24
 25 Generel Beredskabsplan
 
 Pk 25
 26 Høring vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi
 
 Pk 26
 27
 
Ophævelse af Taxinævn Hovedstaden
 Pk 27
 28 Lånoptagelse for fjernvarme- og klimatilpasningsprojekter - restlån for 2019
 
 Pk 28
 29 Strandlund, godkendelse af låneoptagelse
 
 Pk 29
 30 Årsregnskab 2019 - Oversendelse til revision
 
 Pk 30
 31
 
Genbevillinger 2019 til 2020   Pk 31
 32
 
Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2020
 Pk 32
 33
 
Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes
videre udvikling som lokale kulturhuse 
 Pk 33
 34
 
Forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klubber  Pk 34
     ..............

Ansvarlig for siden: