Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.05.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til Fingerplan 2013
  
 Pk 2
3 Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 16/2009 - Forslag 2. høring  
 

 

 Pk 3a

 Pk 3b

 Pk 3c
 

4 Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og kommuneplantillæg 18/2009. Offentlig høring. 
 
 Pk 4
5 Forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej. Offentlig høring
  
 Pk 5
6 Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Endelig vedtagelse
  
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til vedligeholdelse af spejderhytter
  
 Pk 7
8 Supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til Bunker i Bernstorffsparken
  
 Pk 8
9 Ansøgning om anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter på Tranehaven og Rådhuset m.m.
  
 Pk 9
10 Ansøgning om anlægsbevilling i forbindelse med realisering af udvidelsen af Skovshoved Havn - Helhedsplan 
 
 Pk 10
11 - 17 Anlægsregnskab for klubhusbyggeri, Skovshoved Havn
 
Anlægsregnskab for ny tennishal, Skovshoved Idrætsforening
 
Anlægsregnskab. Fornyelse af servicefaciliteter ved Charlottenlund Strandpark
 
Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2012
 
Anlægsregnskab for Salg af Frederikkevej 23, 2900 Hellerup
 
Anlægsregnskab Vedrørende køb af Hartmannsvej 22-24
 
Anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter 2011-2012
 
Pk 11-17
18  Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen
 
Pk 18a

Pk 18b

Pk 18c
 
19  Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold 2012
 
 Pk 19
20  Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012
 
 Pk 20
21  Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi
 
 Pk 21
22  Vedtægtsændringer for Nordvand
 
 Pk 22
23  Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013
 
 Pk 23
24  Revision af retningslinier for administration for midler for beboere i eget hjem og i plejeboliger m.v.
 
 Pk 24
25  Frikommune - forslag til nye forsøg
 
 Pk 25
26  Antal stillere til Kommunalvalget 2013
 
 Pk 26
27  Tang og tilsanding af kysten
 
Pk 27a 

Pk 27b 

Pk 27c

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,