Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.05.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp1  Spørgsmål 1  Sp1
  
 Sp2  Spørgsmål 2
  
 Sp2
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Endelig vedtagelse .
 
 Pk 2
3 Forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark. Offentlig høring .
 
 Pk 3
4 Forslag til Lokalplan 408 for et område øst for Charlottenlund Station.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til Digitalisering af folkeskoler 2019.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger.
 
 Pk 6
7 Danmarkskort 2018 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet.
 
 Pk 7
8 Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2019 og Politik for tilsyn 2019.
 
 Pk 8
9 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023.
 
 Pk 9
10 Forslag til ny folkeoplysningspolitik.
 
 Pk 10
11 Partnerskabsaftale om drift af iværksætterklub for børn og unge.
 
 Pk 11
12 Retningslinjer for samarbejdet mellem Dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
 
 Pk 12
13 Anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne. Aflevering fra opgaveudvalg.
 

 Pk 13a

 Pk 13b
  

14 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.
 
 Pk 14
15 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Det grønne Gentofte.
 
 Pk 15
 16 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Fremtidens Transport.
 
 Pk 16
 17 Udpegning af medlem til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel.
 
 Pk 17
 18
  
Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2019   Pk 18
     ...............

Ansvarlig for siden: