Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.08.2012

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til trafiksikring af Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til trafiksikring af Bernstorffsvej / Kildegårdsvej.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til trafiksikring af Nybrovej / Lagergårdsvej.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdsgrunden.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til opgradering af Gentoftes VISUM trafikmodel.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til modernisering af it-infrastruktur.
 
 Pk 8
9 Skaterfaciliteter, anlægsbevilling.
 
 Pk 9
10 Nordvand, Gentofte Kommunes garantistillelse for 124 mio.kr. for 2012 investeringer i Nordvand.
 
 Pk 10
11 Grønt regnskab 2011.
 
 Pk 11
12 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012/halvårsregnskab.
 
 Pk 12
13 Kapacitet på skoleområdet og frikommuneforsøg med skoledistrikter.
 

 Pk 13a

 Pk 13b

 Pk 13c

 Pk 13d

 Pk 13e

 Pk 13f

 Pk 13g

 Pk 13h
 

14 Udpegning af ny repræsentant for DH-Gentofte til LBR.
 
ingen lyd
15 Mødeplaner for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg for 2013.  Pk 15
   
   

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,