Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.08.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til Lokalplan 323.1 for plejeboligerne Jægersborghave. Offentlig høring .
 
 Pk 2
3 Lokalplan 403 for boliger på Tværbommen. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Høring om lovforslag vedrørende arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn.
 
 Pk 4
5 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave - godkendelse af skitseprojekt.
 
 Pk 5
6 Forslag til Værdighedspolitik for Gentofte Kommune.
 
 Pk 6
7 Afrapportering vedr. brugerundersøgelse på Tranehaven.
 
 Pk 7
8 Økonomisk rapportering 2. kvartal 2018.
 
 Pk 8
9 Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i Kommunekredit – 2018.
 
 Pk 9
10 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Indretningen af ungdomsboliger i Gentofte Kommune.
 
 Pk 10
11 Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Storkøbenhavn Nord.
 
 Pk 11
12 Skolekapacitet - tilpasning ift. prognoser.
 
 Pk 12
13 Tema om mulige planprocesser i forbindelse med ønsker om byggeri.
 
 Pk 13
     ............

Ansvarlig for siden: