Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.10.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 361 for Dahlénsstræde 5, Gentofte HF og Kommuneplantillæg 3/13. 
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling på 7,85 mio. kr. samt rådighedsbeløb til fortsættelse af fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede), og tilslutning langs eksisterende ledninger.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,35 mio. kr. til projektering af klimatilpasning af Gentofterenden.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til trafiksikring af Ved Stadion og parkeringsplads ved Gentofte Sportspark.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til IT-infrastruktur.
 
 Pk 6
7 Hartmannsvej 22 - Anlægsregnskab for istandsættelse og lovliggørelse af Hartmannsvej 22 m. fl. (Campus Gentofte).
 
 Pk 7
8 Nedsættelse af Fjernvarmetarif 2014.
 
 Pk 8
9 Nedsættelse af styregruppe til arbejdet med udvikllingen af ejendommen Hellerupvej 22 - 26.
 
 Pk 9
10 Generel godkendelse af, at vielsesmyndigheder i andre kommuner kan foretage vielser i Gentofte Kommune.
 
 Pk 10
11 Borgernes adgang til Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 
 Pk 11
12 Flytning af politiske udvalgsmøder.
 
 Pk 12
     

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,