Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 27.11.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp1 Spørger 1
  
 Sp1
 Sp2 Spørger 2
  
 Sp2
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Bank-Mikkelsens Vej, Det gode liv - i nye rammer, anlægsbevilling til ombygninger.
 
 Pk 2
3 Indtægts- og anlægsbevilling til Skovshoved Idrætsforenings skydebanerenovering.
 
 Pk 3
4 Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2018.
 
 Pk 4
5 Udbud af personlig og praktisk hjælp, leveret af private leverandører.
 
 Pk 5
6 Frikommuneforsøg - Godkendelse af etablering af fælles tværkommunal akutfunktion.
 
 Pk 6
7 Erhvervsaffaldsgebyrer 2018.
 
 Pk 7
8 Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.
 
 Pk 8
9 Forslag til ændring af styrelsesvedtægten.
 
 Pk 9
10 Vedtægtsændringer for Øregaard Museum.
 
 Pk 10
    ............

Ansvarlig for siden: