Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.01.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
Sp Spørgsmål
   
 Sp 1 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Forslag.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til fjernvarme, udbygningsplanens fase 1, 4. del (Hellerup).
 
Pk 3-6
4 Anlægsbevilling til fjernvarme, udbygningsplanens fase 2 i Gentofte Kommune (Vangede).
 
 
5 Udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder i Gentofte og Charlottenlund, fase 3.   
6 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmen - til gennemførelse af projektforslag til etablering af fjernvarmeforsyning i diverse områder i Gentofte.   
7 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmen, til lejeordning i forbindelse med levering og montering af fjernvarmeunits/fjernvarmevekslere.
 
 Pk 7
8 Projekteringsbevilling fra Årsplan 2013 til kortlægning af forbedret trafiksikkerhed på Strandvejen på strækningen mellem Hellerupvej og Tranegårdsvej.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling fra Årsplan 2013 til kampagner samt videreførelse af sekretariatsfunktionen for Cykelsuperstier.
 
 Pk 9
10 Projekteringsbevilling fra Årsplan 2013 til kortlægning og analyse for ældre og cykling til skole og fritid.
  
 Pk 10
11 Projekteringsbevilling til forskønnelse af Gentofte bydelscenter.
 
 Pk 11
12 Anlægsbevilling på 8,158 mio. kr. til legepladsprojekt vedr. kommunale legepladser 2013.
 
 Pk 12
13 Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for ombygninger på Gentofte og Ordrup Skole.
 
 Pk 13
14 Anlægsbevilling på 456.000 kr. til arbejdet med velfærdsteknologi. 
 
 Pk 14
15 Tegningsmateriale og proces for tegning af bådpladser i Skovshoved Havn.
 

 Pk 15a

 Pk 15b

 Pk 15c

 Pk 15d

 Pk 15e

 Pk 15f
 

 16 Vestforbrændingen - godkendelse af mageskifte og godkendelse af låneramme.
 
 Pk 16
 17 Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, ændring af kommunegaranti for realkreditlån.
 
 Pk 17
 18 Beskæftigelsesplan 2013 - måltal.
  
 Pk 18
 19 Sammensætningen af § 17 stk. 4 udvalget vedr. Gentofte Sportspark.
 
 Pk 19
 20 Udtalelse til Statsforvaltningen om Gentofte Kommunes overførsel af bevillinger mellem budgetår på dagtilbudsområdet.
 

 Pk 20a

 Pk 20b

 Pk 20c

 Pk 20d

 Pk 20e
 

 21 Louisa Schønnemann Bøttkjærs anmodning om fritagelse for sit hverv som medlem af Seniorrådet og Integrationsrådet.
 
 Pk 21
    .............. 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,