Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.04.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2

Lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 og kommune-plantillæg 7. Endelig vedtagelse. 
 

 Pk 2a

 Pk 2b
 

3 Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, Fase 2 - Vangede og Dyssegård.
  
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til skitseprojekt for Supercykel-stien  "Allerødruten" langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune.
  
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til cyklistkampagne samt videreførelse af
sekretariatsfunktionen for Supercykelstier.
 

 Pk 5a

 Pk 5b
  

6 Anlægsbevilling til spørgeskemaundersøgelse og analyse af uheldsbelastede lokaliteter.
 
 Pk 6
7 Digital anlægsbevilling til arbejdsredskab til alle elever og medarbejdere.
 

 Pk7 a

 Pk 7b

 Pk7 c
 

8 Støjhandleplan 2014. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 8
9 Kandidater til Kommunekredits bestyrelse.
 
 Pk 9
10 Årsregnskab 2013 - Oversendelse til revision.
 
 Pk 10
11 Indstilling af repræsentanter fra AC til LBR.
 
 Pk 11
12 Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2014-2017.
 
 Pk 12

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,