Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.05.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 401 Kultur, kultur/erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave samt tillæg 8 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse
 

 Pk 2a

 Pk 2b

 Pk 2c
  

3 Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer. Endelig vedtagelse
 
 Pk 3
4 Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Offentlig høring
 
 Pk 4
5 Lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og tillæg 5 til Kommuneplan 2018. Endelig vedtagelse
 
 Pk 5
6 Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej.Endelig vedtagelse 
 
 Pk 6
7 Lokalplan 360, Skjoldagervej 13-31. Endelig vedtagelse
 
 Pk 7
8 Modernisering af Tranehaven - anlægsbevilling til genhusning
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling til mindre inklusionsprojekter.
 
 Pk 10
11 Anlægsbevilling til 6 kunstgræsbaner..
 
 Pk 11
12 Kravspecifikation - Udbud af praktisk og personlig hjælp.
 
 Pk 12
13 Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2018 og Politik for tilsyn 2018
 
 Pk 13
14 Tilskud til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem - redegørelse.
 
 Pk 14
15 Forslag til udvikling og organisering af tilbud i unges frie tid .
 
 Pk 15
16 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for et opgaveudvalg vedrørende nye metoder til borgerinvolvering
 
 Pk 16
17 Anbefaling fra opgaveudvalget om digitalisering og teknologi. Aflevering fraopgaveudvalg
 
 Pk 17
18 Økonomisk rapportering 1. kvartal 2018
 
 Pk 18
19 Godkendelse af rykningspåtegnig
  
 Pk 19
20 Etablering af ’Klynge Storkøbenhavn Nord’ for FGU
  
 Pk 20
21 Temadrøftelser om fællesskaber og specialundervisning
  
 Pk 21
     .............

Ansvarlig for siden: