Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.08.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej.
Fornyet offentlig høring.
 
 Pk 4
5 Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 5
6 Lokalplan 386 for Sportsparken og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring.
 

 Pk 6a

 Pk 6b

 Pk 6c
  

7 Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring.
 
 Pk 7
8 - 12 Tilpasning af investeringsoversigt 2017-2020.
 
 Pk 8 - 12
9 Anlægsbevilling til renovering af toiletter på kommunens skoler.
 
 
10 Anlægsbevilling til projektering af renovering af medarbejderfaciliteterne i Gentofte Sportspark.
 
 
11 Anlægsbevilling til projektering af kunstgræsbaner.
 
 
12 Anlægsbevilling til projektering af springfaciliteter i Kildeskovshallen.
 
 
13 Anlægsbevilling til stiforløb i Bellevue Strandpark.
 
 Pk 13
14 Kommunal lånegaranti for Novafos's optagelse af lån i KommuneKredit – 2017.
 
 Pk 14
15 Almene boliger – Lejerbo Gentofte - Godkendelse af skema C for renoveringsprojekt i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen.
 
 Pk 15
 16 Halvårsregnskab - økonomisk rapportering for 2. kvartal .
 
 Pk 16
 17 Navngivning af ny vej - Palle Simonsens Vej - i Bank Mikkelsens Vej-området.
 
 Pk 17
 18 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte 
 
 Pk 18 
 19 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 
   
 Pk 19
 20 Udpegning af medlem til opgaveudvalget digitalisering og teknologi med kompetencen "under 25 år som er bruger af og har særlig interesse for nye digitale løsninger og teknologier"  
    
 Pk 20
     .................

Ansvarlig for siden: