Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 28.09.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Bank-Mikkelsens Vej Helhedsplan og projekteringsbevilling. 
 
 Pk 2
3 Forslag til kommuneplantillæg 6/13 og forslag til lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej med ledsagende miljørapport. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 371 for Vinagervej. Endelig vedtagelse.
  
 Pk 4
5 Ny it-sikkerhedspolitik og generelle retningslinjer for it-brugere i Gentofte kommune.
     
 Pk 5
6 Anlægsbevilling på 1.740.000 kr. til styrkelse af IT sikkerheds-infrastruktur 2015.
    
 Pk 6
7 Anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til handicaptilgængelighed i det Grå Pakhus og Ordrup Bibliotek.
    
 Pk 7
8 Anlægsbevilling på 1. mio. kr. til ombygning af Drosselbo.
     
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til projektering af udearealer ved Hellerup Skole.
 
 Pk 9
10 Godkendelse af Rammeaftale 2016. 
 
 Pk 10
11 Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende studietur til New Zealand.
     
 Pk 11
12 Klage over støj fra HIK’s brug af kunstgræsbaner ved Maglegårdsskolen, Hartmannsvej 37.
 
 Pk 12

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,