Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.01.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2  Forslag til Lokalplan 401, kultur, kultur/erhverv, ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave. Offentlig høring .
 
 Pk 2
3 Forslag til Lokalplan 402 om medregning af åbne og lukkede overdækninger, herunde udestuer, i bebyggelsesprocenten. Offentlig høring .
 
 Pk 3
4 Forslag til Lokalplan 360 for Skjoldagervej 13-31. Offentlig høring.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til rekreativt grønt byrum samt renoverings- og belægningsarbejder på Kystvejen
 
 Pk 5
6 Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue - Anlægsbevilling.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til udbud af klimatilpasning ved Mosegårdskvarteret.
 
 Pk 7
8 Almene ungdomsboliger Ved Ungdomsboligerne 
 
 Pk 8
9 Brugerundersøgelse på Tranehaven 
 
 Pk 9
10 Godkendelse af vedtægtsændring og aflysning af pantsætningsforbud for Vidar Skolens Børnehave
 
 Pk 10
11 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S
 
 Pk 11
12 Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021
 
 Pk 12
 
 
 ............

Ansvarlig for siden: