Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.02.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
  Meddelelser fra formanden.
 
 Medd
1 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej. 
 
 Pk 1
2 Forslag til Lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 samt Kommuneplantillæg 10. -Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen.
 
 Pk 3
4 Forslag vedrørende nye frivillige affaldsordninger for plast og metal til vedtagelse.
 
 Pk 4
5 Godkendelse af ny driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner.
 
 Pk 5
6 Kommissorium for opgaveudvalg om ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune".
 
 Pk 6
7 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg for Idræts- og Bevægelsespolitik.
 
 Pk 7
8 Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget om Ungepolitik og et midlertidig medlem til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik.
 
 Pk 8
9 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.
 

 Pk 9a

 Pk 9b
    

10 Opdatering af Principper og Retningslinjer.
 
 Pk 10
11 Ungdomsboliger i Gentofte Sportspark.
 

 Pk 11a

 Pk 11b

 Pk 11c

  ..............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,