Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.03.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
Pk 1
2 Vedtagelse af strategi for kommuneplanlægning
 
Pk 2
3 Anlægsbevillinger til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2016
 
Pk 3
4 Anlægsbevilling til ombygning af garderober og toiletter på Tjørnegårdskolen
 
Pk 4
5 Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020
 
Pk 5
6 Anlægsbevilling for Energihandlingsplan 2016
 
Pk 6
7 Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab i 10 nordlige kommuner
 
Pk 7
8 Drøftelse vedrørende kvalitet og resultater på børn- og skoleområdet
  
Pk 8a

Pk 8b
 
9 Låneoptagelse – Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden
 
Pk 9
10

Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2015
  

Pk 10
11 Forlængelse af kommunegaranti for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S's lån
 
Pk 11
12 Udpegning af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse
 
Pk 12
13 Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget Værdighedspolitik
  
Pk 13
14 Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte
  
Pk 14
15 Flygtninge og uledsaget flygtningebarn/ung
 
Pk 15a

Pk 15b

Pk 15c

Pk 15d

Pk 15e

Pk 15f
 
16 Boligplacering af flygtninge
  
Pk 16

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,