Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.04.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 352 for Gentofte Sportspark Nord. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Fornyelse af Gentofte Bydelscenter.
 
 Pk 3
4 Fornyelse af Ordrup Bydelscenter.
  
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til ny vejbelysning på Vangede Bygade.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til etablering af stikledninger i eksisterende
fjernvarmeområder.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til projektering af forbedring af trygheden på Tjørnestien.
 
 Pk 7
8 Nyt regulativ for husholdningsaffald i Gentofte Kommune som følge af nyt affaldssystem. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 8
9 Nyt regulativ for erhvervsaffald i Gentofte Kommune. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 9
10 Øgede takstfinansierede investeringer i klimatilpasning 2014 jfr.
økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
 
 Pk 10
11 Anlægsbevilling på 9.546.000 kr. til etablering af café og tilgængelighed på Øregaard Museum.
 
 Pk 11
12 Etablering af bogbørs i Vangede.
 
 Pk 12
13 Anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til digitalisering i folkeskoler.
 
 Pk 13
14 Anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til modernisering af IT-infrastruktur i 2013.
 
 Pk 14
15 Anlægsregnskab for Nye cykelstier 2012.
 
 Pk 15 - 18
16 Anlægsregnskab for Fortovsrenovering 2012.
 
 
17 Godkendelse af anlægsregnskab for digitalisering i folkeskolerne i 2012.
 
 
18  Anlægsregnskab for modernisering af IT infrastruktur.
 
 
19  Årsregnskab 2012 - Oversendelse til revision.
 
 Pk 19
20  Frikommune - orientering om igangsatte, godkendte og mulige nye forsøg.
 
 Pk 20
21  Vedtagelse af revideret handicappolitik:
 
 Pk 21
22  Revidering af Seniorrådets vedtægt og valgprocedure:
 
 Pk 22
23  Strandlund, overvejelser vedr. deklaration.
 
 Pk 23
24  Almene familieboliger på Munketorvet. Godkendelse af Skema A.
 
 Pk 24

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,