Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.04.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 - 3 Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Kommuneplantillæg 12
(Nymosehave). Endelig vedtagelse.
Godkendelse af skitseprojekt til nye boliger ved Nymosehave.
 
 Pk 2-3
4 Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet.
 
 Pk 6
7 - 25 Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde -
Belægningsplan 2017
Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde -
Belægningsplan 2018
Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2018 
Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2018 
Anlægsregnskab - Handleplan 2017-2020 Trafiksikkerhed, tryghed og
fremkommelighed i Gentofte Kommune .
Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2016 
Anlægsregnskab - Renovering af bygværker 2015.
Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Kystvejen 2014 
Anlægsregnskab - Renovering af kystsikring langs Øresund 2016 
Anlægsregnskab - Istandsættelse af sydlige kamtakkede bygninger Bellevue
Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekt og +Way busstoppesteder på
Kildegårds Plads mm .
Anlægsregnskab - Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej.
Anlægsregnskab - Midlertidig boligplacering af flygtninge 
Anlægsregnskab - Indretning af Hellerupvej 22 
Anlægsregnskab - Rørbro over Lyngbyvej.
Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af mandskabsfaciliteterne i
Gentofte Sportspark
Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2017-2018 
Anlægsregnskab - Salg af Krathusvej 1 
Regnskaber - Aflæggelse af 21 anlægsregnskaber under 2 mio. kr
 
 Pk 7 - 25
26 Årsregnskab 2018 - Oversendelse til revision.
 
 Pk 26
27 Omlægning af fjernvarmeforsyning på Bank-Mikkelsens Vej.
 
 Pk 27
28 Rengøringsudbud.
 
 Pk 28
29 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg.
 
 Pk 29


 

Ansvarlig for siden: