Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.05.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
SP Spørgsmål  Sp 1

 Sp 2
 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 397 for bygningerne i Charlottenlund Slotshave. Offentlig høring.
 
 Pk 2a
 
 Pk 2b

 Pk 2c
 
 Pk 2d
 
3 Kommuneplantillæg 22, generel ramme for altaner og tagterrasser. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til udarbejdelse af forprojekt og byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven og opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborghave.
 
 Pk 4a  
 Pk 4b
 
5 Ændret organisering af Dagplejen i Gentofte Kommune.
 
 Pk 5a  
 Pk 5b
 
6 Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet.
 
 Pk 6
7 Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra Nordvand til Gentofte Kommune.
 
 Pk 7
8 Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser og takstblad i forbindelse med udvidelse af fjernvarmens Model A.
 
 Pk 8
9 Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole.
 
 Pk 9
10 Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2017.
 
 Pk 10
11 Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik – Gentofte i Bevægelse. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
 Pk 11
12 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for Detailhandel i Gentofte.
 
 Pk 12
13 Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte.
 
 Pk 13
14 Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalget Digitalisering og teknologi.
 
 Pk 14
15 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Boligsocial indsats.
 
 Pk 15
16 Nye medlemmer til Opgaveudvalget for Specialundervisning.
 
 Pk 16
17 Udpegning af medlem til Integrationsrådet.
 
 Pk 17
18 It Strategi og handlingsplan.
 
 Pk 18
19 Tilskud til Bellevue Teater.
 
 Pk 19
20 Status boligplacering af flygtninge og udgifter til integration.
 
 Pk 20

Ansvarlig for siden: